วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.