วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 นายเจริญ น้อยพอนิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมแสดงผลงานของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 ณ บริเวณชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต

 

.
.
.