วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.