วันศุกร์  ที่ 2 เมษายน 2564. นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ดื่มกาแฟ แลชิมชา ของดีเมืองฝาง" ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 2-11 เมษายน 2564  ณ ที่ว่าการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.