วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 4 ราย ที่ประชุมพิจารณา โดยมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย รวมวงเงินอนุมัติ (เบิกจ่ายตามจริง) 530,000.00 บาท และไม่อนุมัติ จำนวน 2 ราย

 

 

.
.
.