วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 6 ราย (ขอประกันตัว 1 ราย,ขอค่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5 ราย) ที่ประชุมพิจารณา โดยมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 5 ราย รวมวงเงินอนุมัติ (เบิกจ่ายตามจริง) 650,000.00 บาท และไม่อนุมัติ จำนวน 1 ราย

 

.
.
.