วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม)  ครั้งที่ 7/2564  โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง 51 ราย (ขอประกันตัว 2 เรื่อง 2 ราย,ขอค่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5 เรื่อง 49 ราย) ที่ประชุมพิจารณาโดยมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 5 เรื่อง 49 ราย เป็นกรณีขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี รวมวงเงินอนุมัติ (เบิกจ่ายตามจริง) 320,000 บาท และไม่อนุมัติ จำนวน 2 เรื่อง 2 ราย เป็นกรณีขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

.
.
.