ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด
เชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง 5 ราย (ขอประกันตัว 3 เรื่อง 3 ราย,ขอค่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2 เรื่อง 2 ราย) ที่ประชุมพิจารณา โดยมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 4 เรื่อง 4 ราย เป็นกรณีขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี 2 เรื่อง 2 ราย รวมวงเงินอนุมัติ 60,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง) และกรณีขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย 2 เรื่อง 2 ราย รวมวงเงินอนุมัติ  1,000,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)  มีมติไม่อนุมัติ จำนวน 1 เรื่อง 1 ราย เป็นกรณีขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

 

 

.
.
.