วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 9/2564  โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม  และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด
เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 4 เรื่อง 4 ราย (ขอประกันตัว 1 เรื่อง 1 ราย,ขอค่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3 เรื่อง 3 ราย) ที่ประชุมพิจารณา โดยมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 4 เรื่อง 4 ราย  เป็นกรณีขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี 3 เรื่อง 3 ราย รวมวงเงินอนุมัติ 60,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)
กรณีค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆเบิกจ่ายตามจริง และกรณีขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย 1 เรื่อง 1 ราย รวมวงเงินอนุมัติ (เบิกจ่ายตามจริง) 500,000 บาท

 

 

 

.
.
.