วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 23 ราย (กรณีผู้เสียหาย 20 ราย กรณีจำเลย 3 ราย) ผลการพิจารณา ดังนี้
1. มติให้จ่าย รวม 17 ราย (กรณีผู้เสียหาย 16 ราย จำเลย 1 ราย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,305,982.00 บาท
2. มติไม่จ่าย รวม 6 ราย
- งดจ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 4 ราย
- ยกคำขอ (กรณีจำเลย) จำนวน 2 ราย

 

.
.
.