วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด  ครั้งที่ 10/2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM  โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ  ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา  เป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 2 เรื่อง 28 ราย  เป็นกรณีขอค่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ประชุมพิจารณาโดยมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ  ทั้ง 2 เรื่อง 28 ราย รวมวงเงินอนุมัติ 60,000 บาท  (เบิกจ่ายตามจริง) ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆเบิกจ่ายตามจริง ในครั้งนี้ไม่มีเรื่องพิจารณาขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

.
.
.