วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายณัฐวุฒิ คูหะสุวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 30 ราย (กรณีผู้เสียหาย 29 ราย กรณีจำเลย 1 ราย)  ผลการพิจารณา ดังนี้
1. มติให้จ่าย รวม 21 ราย (กรณีผู้เสียหาย 21 ราย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,874.50 บาท
2. มติไม่จ่าย รวม 9 ราย
- งดจ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 5 ราย
- ยกคำขอ (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 3 ราย
- ยกคำขอ (กรณีจำเลย) จำนวน 1 ราย

 

.
.
.