วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 11/2564 โดยมีนายณัฐวุฒิ คูหะสุวรรณ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาจำนวน 2 เรื่อง 2 ราย เป็นกรณีพิจารณายุติคำขอรับความช่วยเหลือ (กรณีขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี)
โดยที่ประชุมพิจารณามีมติยุติคำขอทั้ง 2 เรื่อง 2 ราย

 

.
.
.