วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 12/2564 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่รวมทั้งสิ้น 3 เรื่อง 3 ราย (ขอประกันตัว 2 เรื่อง 2 ราย, ขอค่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1 เรื่อง 1 ราย)
ที่ประชุมพิจารณามีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2 เรื่อง 2 ราย โดยเป็นกรณีขอรับความช่วยเหลือปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 1 เรื่อง 1 รายวงเงินอนุมัติ 500,000 บาท และกรณีช่วยเหลือในการดำเนินคดีจำนวน 1 เรื่อง 1 ราย วงเงินอนุมัติ (เบิกจ่ายตามจริง) 30,000 บาท และไม่อนุมัติ จำนวน 1 เรื่อง 1 ราย เป็นกรณีขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

.
.
.