วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ  ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 3 เรื่อง 1 ราย (กรณีขอประกันตัว 3 เรื่อง 1 ราย)  โดยที่ประชุมพิจารณามีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทั้ง 3 เรื่อง 1 ราย  รวมวงเงินอนุมัติไม่เกิน 1,500,000 บาท 

.
.
.