วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 27 ราย (กรณีผู้เสียหาย 23 ราย กรณีจำเลย 4 ราย)
ผลการพิจารณา ดังนี้
1. มติให้จ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 16 ราย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 662,527.50 บาท
2. มติให้งดจ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 3 ราย
3. มติให้ยกคำขอ (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 4 ราย
4. มติให้ยกคำขอ (กรณีจำเลย) จำนวน 4 ราย

 

.
.
.