ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ จัดกิจกรรมเล่นเกม The Choice ทางเลือก-ทางรอด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน  ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
.
.
.