ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์
 
.
.
.