เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่, สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และกำนันตำบลป่าป้อง ลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้ร้อง กรณีร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ ได้รับทราบความประสงค์ พร้อมทั้งแนะนำข้อกฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

.
.
.