ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กรณีการได้รับความเดือดร้อนจากการโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีนายวรญาณ บุณณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในที่ประชุม

 

.
.
.