วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ "ดาราวัยใสรู้เท่าทันโลก ใช้ชีวิตเป็น อยู่อย่างปลอดภัย" โดยสร้างการรับรู้กฎหมายและร่วมเล่นเกม The choice ทางเลือก-ทางรอด ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565

 

.
.
.