วันที่ 11 กรกฎาคม 2565   เวลา09.30น.-13.00น.  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางนิษฐ์นิศกุณ ลองวิลัย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และ
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนพธำมรงค์  ณ เรือนพธำมรงค์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

 

.
.
.