วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายติณณ์ วงศ์เมือง นักวิชาการยุติธรรม และนางสาวสิระกาญจน์ มูลแก้ว พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.