วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ  น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางนุชจณี นนทผล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.