ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30น.
ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

เอกสารแนบ

.
.
.