เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายชานนท์ หันสวาสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโปรมแกรมการแก้ไข ฟื้นฟู ผู้ต้องขัง ในรูปแบบ Online หัวข้อ “กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้”

 

.
.
.