วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565  โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 28 ราย กรณีผู้เสียหาย 24 ราย และ กรณีจำเลย 4 ราย  ผลการพิจารณา ดังนี้
กรณีผู้เสียหาย 24 ราย
   1. มติให้งดจ่าย จำนวน 2 ราย
   2. มติให้ยกคำขอ จำนวน 5 ราย
   3. มติให้จ่าย จำนวน 17 ราย รวมเป็นเงิน 1,088,497.00
กรณีจำเลยมีมติให้ยกคำขอ จำนวน 4 ราย

 

.
.
.