ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

 

เอกสารแนบ

.
.
.