ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

.
.
.