ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

.
.
.