สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 - 4  สิงหาคม 2565  ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ

.
.
.