ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

เอกสารแนบ

.
.
.