วันที่ 10 สิงหาคม 2565  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา "90 พรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.