สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  11 - 16  สิงหาคม 2565  ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

 

เอกสารแนบ

.
.
.