วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00น.- 16.00น.  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นางนิษฐ์นิศกุณ ลองวิลัย เป็นวิทยากรในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ "การป้องกันตนเองจากภัยสังคม" ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

.
.
.