ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565
นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ - ศาสนาพุทธ : พระสงฆ์ในพิธี จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
- ศาสนาอิสลาม : ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร
- ศาสนาคริสต์ : ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร
-ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู : พราหมณ์สวดถวายพระพร
-ศาสนาซิกข์ : ศาสนาจารย์สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา
และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 91 รูป ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.