วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางนิษฐ์นิศกุณ ลองวิลัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เข้าร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.