วันจันทร์ ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.