ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

 โดยกำหนดวันสอบประเมินสมรรถนะ วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ

.
.
.