ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565
รอบเช้า เวลา 08.30 น.  ลำดับที่ 1 - 32  (รายงานตัวภายในเวลา 08.20 น.)
รอบบ่าย  เวลา 13.00 น.  ลำดับที่ 33 - 64  (รายงานตัวภายในเวลา 12.50 น.)
ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ

.
.
.