ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชานนท์ หันสวาสดิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้าง Medical Hub ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.