เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่​ สาขาฝาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมกฎหมายควรรู้สำหรับประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.