วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายสมคิด ปริมิตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และเครือข่ายร่วมเป็นกรรมการในการประชุมฯ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting


.
.
.