✨ประชาสัมพันธ์✨
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลาภายนอก เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
 
.
.
.