ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น ในโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ แดนแรกรับ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

 

.
.
.