ในวันที่ 9 กันยายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 14.00 - 19.00 น. ณ ลานจอดรถเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

.
.
.