วันที่ 15 กันยายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนางนิษฐ์นิศกุณ ลองวิลัย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมในโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศาลจังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.